Ola Andersson blogg aka Taz_1999

Välkommen till Ola Anderssons/Taz_1999 personliga två-språkiga humorblogg. Men tyvärr är den inte kul, på något av språken. Ledsen för det. Jag har dock en bra ide på att lösa det problemet, genom att lära mig mera. Ett tredje språk alltså: Eskimåiska. Hrurfru ghuujik illloooik. Hahaha!

Robin Williams - How the Scots invented golf

YouTube logoThis man is probably the funniest man on the planet. Robin Williams acting out how the Scots invented Golf, really cracks me up. This exerpt is from his show/DVD/Audio CD "Robin Williams - Live at Broadway"

DVD with Robin Williams

Encourage him, buy everything he has ever done! Start with this one, keep clicking "you might also like" and then "check out" until your credit card company calls you really scared. 

Betygsätt blogginlägg:
One beer Ola!
Jeff Dunham - Achmed den döda terroristen