Olas humorblogg (med lite politik)

Välkommen till Ola Anderssons/Taz_1999 personliga två-språkiga humorblogg. Men tyvärr är den inte kul, på något av språken. Ledsen för det. Jag har dock en bra ide på att lösa det problemet, genom att lära mig mera. Ett tredje språk alltså: Eskimåiska. Hrurfru ghuujik illloooik. Hahaha!

Grattis på födelsedagen kompis, 105 år! Skål!

heinlein3 251x373För fyra år sedan skrev jag om en av mina personliga hjältar Robert A Heinlein: 

Till min hjälte, Robert A Heinlein: Grattis på födelsedagen! (2008-07-07).

Idag (2012-07-07) fyller han 105 år! Så jag kommer i vanlig ordning på denna dag svinga en bägare och skåla med RAH och tacka honom igen för det intryck han gjort på mig och mitt liv.

Att jag är ateist och har mest liberala politiska åsikter idag har mycket att göra med att jag läste hans bok Främling på egen planet. En bok som ifrågasätter det allra mesta. Då började jag göra det och vips så var det som ett skynke föll för ögonen. Jag har mycket att tacka för helt enkelt. (Ett stort tack även till min kära faster som introducerade mig till Science Fiction på somrarna i Varberg. Läste alla de stora Asimov, Simak, Heinlein mfl.)

Jag kunde ha missat detta idag om det inte vore för att jag hänger alldeles för mycket på Reddit och prenumererar förstås på en subreddit tillägnad min hjälte: 

Robert A Heinlein

Det finns mycket intressant däri för fans.

Taggad i:
Betygsätt blogginlägg:
5697 Träffar
0 Kommentarer

To my Hero, Robert A Heinlein: Happy birthday buddy!

Robert A Heinlein - my hero.My childhood was not that great, but still, I wouldn't trade if for a different one. All that crap shaped me towards the hilarious, smart and talented and so very humble and modest person you see before you today. You wouldn't think that mean, alcoholic parents with the combined intelligence of parsley should have that effect on a young man. But as it turns out, they didn't. 

In the absence of good role models in my life I turned to books to find them. Among those books were science fiction from my Hero, Robert A Heinlein. I actually have a small altar in my home in His Honor with some pictures, candles and quotes, and I try to set aside time every day for a quiet prayer by it and maybe a little dancing too.

So I feel I owe big thanks to Robert A Heinlein for providing me with very good role models. It's his birthday today (2008-07-07), 101 years old. Congratulations buddy and thanks!

Fortsätt läs mer
Taggad i:
Betygsätt blogginlägg:
8003 Träffar
0 Kommentarer

Till min hjälte, Robert A Heinlein: Grattis på födelsedagen!

Robert A Heinlein - my hero.

Min barndom var inte speciellt bra, men jag skulle inte vilja byta ut den mot en annan. Allt det jobbiga formade mig till den roliga, smarta, skickliga och så väldigt blygsamma och försynta person du ser framför dig idag. Man skulle inte kunna tro att elaka alkoholistföräldrar med den kombinerande intelligensen hos selleri skulle kunna ha den effekten på en ung man. Det visar sig att det hade de inte.

Frånvaron av goda förebilder i mitt liv gjorde att jag vände mig till böcker för att hitta dem. Bland dessa böcker Science Fiction från min hjälte, Robert A Heinlein. Jag har faktiskt ett litet altare i mitt hem i Hans Ära med några bilder, levande ljus och citat och jag försöker få en stund framför det varje dag för en stilla bön och kanske en smula dansande.

Så jag känner att jag är skyldig Robert A Heinlein ett stort tack för att ha gett mig mycket goda förebilder. Det är hans födelsedag idag (2008-07-07), 101 år gammal. Grattis kompis och stort tack!

Fortsätt läs mer
Taggad i:
Betygsätt blogginlägg:
9812 Träffar
0 Kommentarer