En till ide jag kläckte för Medborgerlig samling var att göra ironiska affischer i samband med val.

Iden är att belysa det egna ställningstagandet att valafficher och det partistöd som finansierar dem är båda en dålig ide.

Såg ut så här:

Valaffisch med pil v4 663px

 

Valaffisch med pil på staket bland andra 1024px

 

Denna var baserad på antagandet att MED skulle få tillräckligt med röster för att kvalificera sig för partistöd, vilket inte skedde.

Valaffisch med ironi 665px

 

Valaffisch med ironi på staketet 1024px