I den länkade PDF-filen fungerar länkarna.

Detta är versionen gällande jobb som utvecklare. Ett personligt brev (Utvecklare) finns också.

Ola Andersson CV Utv v15 SV sid 1


 Ola Andersson CV Utv v15 SV sid 2