Under de år som Intelligent Mammals AB, Mammals (enskild firma) och Intelligent Mammals HB har funnits så har det blivit över 100 olika kunder. I storlek från börsnoterade företag, statliga organisationer ned till enskilda firmor och föreningar.

Jag är tacksam till alla kunder och även om man inte är med nedan, så är man inte bortglömd.

En del av projekten jag gjort med dessa kunder beskrivs på sidan för Projekt som egen företagare.

OBS! Detta urval av kunder är inte en lista på kunder som rekommenderar mig eller något av mina företag. De fetmarkerade är med vilka jag haft fleråriga samarbeten.

Akademiska sjukhuset Ortopeden
Arkitekturmuseum
Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter
Fakultetskurser
Friskis och Svettis
IKEA
Karlstads Universitet Rektorsprogrammet
Karlstads Universitet VAL-projektet
Kullander & Kullander AB
Kulturföreningen Pluto
Kungliga musikhögskolan
Mittuniversitetet
Musik i Västernorrland
Nilfisk
Nordiska museets arkiv
O2 Energi AB / O2 Drift AB / O2 Vindkompaniet
Parti och Gross AB
Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
Samtrans
Sollentuna fria gymnasium
Språk och folkminnesinstitutet
Stockholms Läns Landsting - Bipolär-registret
Stockholms Musikkonservatorium
Stockholms universitet - Lingvistiska institutionen
Studentlitteratur Software
Studiefrämjandet
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Teknikföretagens Branschgrupper AB
Verkstadsindustriernas branschgrupper
WeSC
Yrkesföreningen Miljö och hälsa