Office

  • ODBC/JDBC/SCADA + diagramritande för produktionsdata på vindkraftverk:

    Period: 2010-10-01 - 2011-03-28
    Teknik: FileMaker Pro, Filemaker Server, ODBC, SCADA, Office Link, VPN, FTP.

    SCADA projektet

    Läsa och visa upp aktuella produktionsdata från vindkraftverk i en park i Norrland på en display i receptionen på företaget i Stockholm, med Filemaker. Som behövde prata med parken via ett maskinkommunikationsprotokoll som heter SCADA, via ODBC/JDBC. Mycket krångligt få till men det gick.