Period: 2010-10-01 - 2011-03-28
Teknik: FileMaker Pro, Filemaker Server, ODBC, SCADA, Office Link, VPN, FTP.

SCADA projektet

Läsa och visa upp aktuella produktionsdata från vindkraftverk i en park i Norrland på en display i receptionen på företaget i Stockholm, med Filemaker. Som behövde prata med parken via ett maskinkommunikationsprotokoll som heter SCADA, via ODBC/JDBC. Mycket krångligt få till men det gick.

Andra delen av projektet rita diagram hade många utmaningar, tex om FileMaker ens kunde hantera 63 miljoner poster med flera mätvärden och rita diagram över detta. Gick utmärkt.

Andra bekymmer gällde huruvida man kan få FileMaker att ladda hem textfiler via FTP och automatiskt processa och importera dessa, bygga relationer så att användaren kan välja vilka vindkraftverk / parker och vilka tidsperioder denne vill titta på och göra ett diagram av det. Det funkade också.

Detta var inte slutliga versionen:

ftp scada 05