Sid 1 av 1 - 7 sekunders versionen

Som PDF med fungerande länkar.

Ola Andersson CV sju sekunders versionen v10

Sid 1 och 2 - 14 sekundersversionen

Som PDF med fungerande länkar.

Ola Andersson CV 14 sekunders versionen v10 sid 1av2

 

Ola Andersson CV 14 sekunders versionen v10 sid 2av2

 

Page 1 och 2 - 14 second version in english

As a PDF with working links.

Ola Andersson CV 14 second version v11 ENG page 1

 

Ola Andersson CV 14 second version v11 ENG page 2