Konvertering av massivt kalkylark i Excel 800x527px

Ett svenskt modeföretag som säljer i 26 länder och tillverkar i något dussin länder hade ett superkomplicerat massivt kalkylark för att beräkna priser på de 26 marknader de sålde sina kläder på, som innehöll inköpriser, valutakurser, importtullar, importkvoter, tillverkningsland, försäljningsland, önskade marginaler och därmed slutpris med mera. Många av dessa saker behövde även importeras till affärssystemet Garp för vidare bearbetning.

Jag konverterade detta kalkylark till Filemaker för att underlätta import, prisberäkningar och export, vilket var ett enormt komplicerat åtagande då det fanns över 200 beräkningsfält med formler med hänvisningar enligt villkor och affärslogik. (En vara tillverkad i ett land som såldes i ett flera andra hade olika priser och marginaler beroende på tullar, valutor mm).