XML

Projekt taggade XML - Extensible Markup Language. Ett dataformat för att överföra strukturerade data mellan system. Mera info: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/XML/XML_introduction