REST

Projekt taggade REST - Representational state transfer. En metod för applikationer att prata med varandra, vanligen via ett API. Bygger på Klient-Server-modellen, att klienten begär något från servern och får ett svar och sedan är de färdiga med varandra. Ungefär som webben fungerar. Mera info: https://www.codecademy.com/article/what-is-rest