API

Projekt taggade API - Application Programming Interface, att en applikation kan "prata" med en annan applikation.