Period: 2016-04-05 

Teknik: Filemaker Pro (Mac OS / Windows) / Filemaker Go (IOS)

hoftfrakturer

Enkäten gällde höftfrakturer och skapades åt Akademiska sjukhuset i programmet FileMaker Pro ( www.filemaker.com ).

136 frågor, enkäten fylls i på iPad på klinikgolvet med appen Filemaker Go, sedan processas svaren på kontoret för forskning och uppföljning. En fleranvändarlösning där man direkt på kontoret kan se vad som fyllts i på golvet.

Sedan exporteras data för att sedan kunna laddas data upp till den nationella höftfrakturdatabasen, Rikshöft ( https://rikshoft.se/ ).