Lonespecifikationer 03A Ange Belopp

 

Period: 2006--2010, sedan igen 2016-2017.

TeknikExcel + Filemaker

I samband med att jag byggde webbsiten Bokföra moms . se så skapade jag en lösning som jag saknade på marknaden själv.

När man betalar ut lön till sig själv och man är sin egen arbetsgivare, så brukar man ta vad som är kvar på förtagskontot i slutet på månaden och skicka till sig själv. Det betyder att lönen varierar från månad till månad och den siffra man har är netto.

Detta var för drygt omkring 10 år sedan och då fann jag ingen lönespecifikationslösning som hade den funktionen jag ville ha, att man kunde föra in netto-lönen, dvs det man skickat till sig själv, för att sedan låta programmet räkna ut resten, skatt och sociala avgifter.

Jag ville även få ut ett bokföringsunderlag komplett med lön, skatter, arbetsgivaravgifter och konteringen av allting. Denna ville jag även att systemet skulle maila som PDF till den anställde.

En blankett som såg ut som Skattetrollens Arbetsgivardeklaration skulle också ut, där månadens alla lönespecifikationer summerades med kontering för den med. Det skulle även bygga på aktuella skattetabeller, det skulle ta hänsyn till stödområde, löneförmåner som tex bostad, ålder (ungdomar, pensionärer har andra arbetsgivaravgifter) och vilken tabell som skatt skulle beräknas på (där kunde man söka fram sin kommunala skattesats). I personregistret kunde man ange dessa ting och det hängde med till varje ny lönespecifikation automatiskt.

Jag byggde en sådan lösning i FileMaker och den gick att ladda hem gratis på min webbsite Bokföra moms i flera år. Sedan slutade jag plocka ut lön i mitt AB och då slutade jag uppdatera den.

Den var rätt bra, att fixa de saker man behövde för bokföring gick bokstavligen på minuter.

Den var tyvärr inte speciellt snygg, det är lite skämmigt faktiskt, men den räknade rätt och det var det viktiga.