Period: 2015--pågående.

Teknik: Alla möjliga - teknisk support på Mac, PC, Windows, Linux, Android och IOS

listorna 800x720px

Har under många år erbjudit teknisk support via kommersiella mailinglistor, till vilka jag även skickar tips-mail. 

Listorna är gratis sedan 2018 då jag lade ner mitt företag och möjligheten att ta betalt.

I okt 2021, återpublicerade jag alla tipsen på en egen site - listorna.mammals.se.

Där finns de i ett listarkiv och där kommer även nya tips publiceras. 

En del av de kommande tipsen finns det i alla fall bilder av i min design-portfolio

Vill du testa vara med ett tag, skicka mig ett mail så lägger jag till dig.