En illustration av en webbläsare med flera flikar och ett antal knappar på första fliken

Som en liten övning för mig själv i Javascript så skapade jag en webbsida med lite knappar för att öppna rekryteringsföretagens lediga-jobb-sidor i egna flikar. Allt är inkluderat i samma sidas kod (listan på rekryteringsföretag och deras namn), och javascripten med funktioner för att sammanställa html-kodsnuttar som skrivas in i knappars namn och i texten på olika ställen.

Sidan finns här https://alltommig.nu/rekr och det finns även ett Github-projekt för den som vill anpassa sidan för egna behov. 

Det är en SPA-Single Page Application, som bara gör detta. Mera info på sidan och på Github-projektet.

Lade även till delningslänkar för Facebook, LinkedIn och Twitter, som en övning i OpenGraph, Twitters motsvarande meta-taggar och även template-ramverket Boostrap och Bootstrap-Icons