Idag ledsnade jag på den nuvarande presentationstexten på förstasidan för bloggen och bytte ut den. Är den nya bättre, sämre eller är det som att välja mellan pest och kolera?

Den gamla:

Välkommen till Ola Anderssons/Taz_1999 personliga två-språkiga humorblogg som inte är ett dugg djävla rolig.

Same in english: Welcome to the stop alien abductions by eating lots and lots of cheesecake-blog (this will eventually make us to heavy for their tractor beams you know). Also, hit the "English" menu above to read this crap in english. But you would be better off storing thumbtacks in your shorts.

Den nya:

Välkommen till Ola Anderssons/Taz_1999 personliga två-språkiga humorblogg. Men tyvärr är den inte kul, på något av språken. Ledsen för det. Jag har dock en bra ide på att lösa det problemet, genom att lära mig mera. Ett tredje språk alltså: Eskimåiska. Hrurfru ghuujik illloooik. Hahaha!

Same in english: Welcome to the "Less than useless gardeners blog - for the people who just have to look at a plant to suck the life right out of it". Hit the "English" menu above to read about different techniques for not looking directly at the plant you are tending.

Vad tycks?